מכללת תמיר לחקירות וביטחון בישראל

המכללה מציעה מגוון מסלולי הכשרה ייחודיים והשתלמויות מקצועיות בכל תחומי החקירות והביטחון.
מטרת המכללה היא הקניית מיומנויות הנדרשות להתמודדות מול כל אתגר שיעמוד מול הסטודנט.
תוכנית הלימודים בתחומי החקירות הותוותה על ידי משרד העבודה, בתיאום עם משרדי הממשלה שהגדירו את התוכנית בהתאם לצרכים המתהווים בארץ ובעולם. כמו כן, רתמנו את הניסיון של הצוות המקצועי והרחבנו את תוכנית הלימודים בתחומי הביטחון ובתחומים נוספים - בדגש על הצד הפרקטי של המקצוע.

מסגרת הלימודים הינה חווייתית ומשלבת תיאוריה ופרקטיקה באופן מקצועי, על מנת להקנות את הביטחון הבסיסי להצלחה בשוק החופשי. סגל המרצים של המכללה כולל אנשי מקצוע עתירי ניסיון מכל זרועות הביטחון והמשפט בישראל - שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל - כאשר כל מרצה מתמחה בתחומו ותורם מניסיונו המקצועי רב השנים.
המכללה היא מהותיקות בתחומה. צוות המכללה שם לו כיעד לטפח את תלמידיו, להכשירם לעמוד במבחנים הנדרשים ולציידם בידע ,יכולות ומידע מעשי בכדי שיוכלו להשתלב בשוק החופשי והציבורי ואף להוביל בהם.