קורס קב"טים

 
 

מכללת תמיר לחקירות וביטחון בישראל פותחת קורסי הכשרה מתקדמים לקציני ביטחון בלבד. קורס זה הינו ייחודי וחדשני בישראל: תוכנית הלימודים נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, והינה יסודית ומקיפה את כל תחומי האבטחה והביטחון. עם מנהלי הקורס ומרציו נמנים מדריכים בעלי ניסיון רב בתחומי האבטחה והביטחון, וכן מומחים בתחום מניעת נזקים כלכליים וכספיים וצמצום הפחת.
בוגרי הקורס יוכוונו למשרות קציני ביטחון!

קורס הכשרת קציני ביטחון

הקורס מיועד למעוניינים לעסוק בתחום הביטחון כקציני ביטחון בגופים מוסדיים, עסקיים וממשלתיים, ומטרתו היא הקניית ידע וכלים לעבודה מקצועית במערכות הביטחון השונות.

מדינת ישראל נמצאת במצב ביטחוני רגיש החושף אותה לסכנות רבות במישור הביטחוני והפלילי. הצורך בקציני ביטחון, האמורים לשמור על ביטחון הציבור, הולך וגובר, ואין מוסד ממשלתי, עסקי או פרטי שאינו מעסיק קציני ביטחון כתנאי בסיסי לקיומו ולאישורו. על כן גבר הצורך בקציני ביטחון בעלי הכשרה מתאימה, המסוגלים למנוע פגיעות בנפש וברכוש.
תוכנית הלימודים משלבת נושאים מקצועיים הנדרשים לעבודתו של הקב"ט בשגרה ובחירום.
 

 קורס קב"טים

 נושאי הלימוד:

תחום משפטי
• יסודות חוק ומשפט
• כבוד האדם והגנת הפרטיות
• סדר דין פלילי וראיות
• חוק אבטחה במקומות ציבוריים

תחום הביטחון
• סמכויות וחובות הקב"ט
• אירגוני הטרור והחבלה - מאפיינים
• ניהול משרד קב"ט ונהלים
• תורת האבטחה והביטחון המרכזי
• הכנת סקרי ביטחון בארגון
• הפעלת מערך שמירה ואבטחה בארגון
• חברות השמירה ועבודת הקב"ט
• שיתוף פעולה עם גורמי ביטחון והצלה
• נהלי אבטחה
• הקב"ט - תפקידים ומיומנויות
• תכנון וניהול מערך אבטחה
• אבטחה פיזית והיקפית
• הכנת תיק שטח
• חבלה ומניעת פיגועים
• יסודות באבטחת אישים
• אבטחה ובטיחות באירועים

תחומי העשרה
• מיומנויות אבחון ותשאול
• שפת הגוף לאבחון אמת ושקר
• היערכות בשגרה ובחירום
• זירת אירוע - אבחון והתמצאות
• מבוא לגרפולוגיה
• אבטחת מערכות מידע
• מושגי יסוד במודיעין
• עבירות רכוש ואלימות - מניעה וטיפול.

הכנה לפרויקט
עבודת גמר ומבחן

משך הקורס: 200 (170+30)  ש"ל כ-8 חודשים

תנאי קבלה: ללא עבר פלילי, 12 שנות לימוד ועמידה בראיון אישי