קורס משולב לחקירות וביטחון

 
 

מכללת תמיר לחקירות וביטחון בישראל מקיימת קורסים להכשרת חוקרים פרטיים, בשילוב עם ידע בתחום הביטחון. תחום החקירות והביטחון משיקים זה לזה בהרבה היבטים. קורס זה, הינו ייחודי בכך שהוא משלים את הידע של הקב"ט בתחום החקירות מחד, ומאידך, משלים את הידע הביטחוני של החוקר הפרטי.

קורס משולב להכשרת קב"טים וחוקרים פרטיים

הקורס מיועד להכשרת קב"טים חוקרים המעוניינים לרכוש ידע בתחום הביטחון והחקירות הפרטיות.

מטרת הקורס
הקניית ידע וכלים לתפעול מערך אבטחה במסגרת אזרחית, ציבורית וממשלתית, והכשרת הלומדים גם בתחום חקירות פרטיות כחלק אינטגראלי מעבודת קצין ביטחון בכל ארגון ומוסד.
 

 קורס משולב להכשרת קב"טים וחוקרים פרטיים קורס משולב להכשרת קב"טים וחוקרים פרטיים


תוכנית הלימודים


תחום הביטחון
• תורת האבטחה
• אבטחת מוסדות ומתקנים אזרחיים - אפיונים ייחודיים
• אמצעים לאבטחה פיזית של מתקן/מוסד
• הכנת נהלים ותיק אבטחה
• בניית תיק שטח למתקן
• רישוי עסקים בעבודת קצין הביטחון
• תרגילי ביטחון
• ניתוחי אירועים
• אבטחת מידע ממוחשב
• סיור לימודי

תחום החקירות
• מערכת אכיפת החוק בישראל
• תורת החקירות
• תשאול
• שיטות וטכניקות של חקירה
• איסוף מודיעין בחקירות
• פוליגרף לשימוש תהליך החקירה
• חקירות מקצועיות: ביטוח, הונאות, גניבות ממפעל/ארגון
• מעקבים ותצפיות כולל תרגול בשטח

תחום משפטי
• חוק חוקרים פרטיים
• דיני עונשין - רלוונטי לעבודת חוקר פרטי
• דיני ראיות - רלוונטי לעבודת חוקר פרטי
• חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים
• חוק עיכוב ומעצר
• חוק האזנות סתר
• חוק הגנת הפרטיות
• חוק סמכויות לשמירה על ביטחון הציבור

תחומי העשרה
• תרגילי שטח
• סיורים לימודיים בתחום הביטחון והחקירות
• הכרת עבודת בתי המשפט
• סיור במתקן משטרתי

 

משך הקורס: 220 (180+40) ש"ל – כ- 9 חודשים

תנאי קבלה: ללא עבר פלילי, 12 שנות לימוד ועמידה בריאיון אישי