קורס בודקי פוליגרף

 
 

 קורס בודקי פוליגרף – 410 ש"ל.

מטרת הקורס
הכשרת המשתתפים בהפעלה מעשית של הפוליגרף (מכונת אמת) וביצוע בדיקות פוליגרף במגזר האזרחי, הפרטי והכלכלי.
הקניית ידע רפואי, מדעי, עיוני ומעשי בתחומי הפיזיולוגיה, הפסיכולוגיה והרפואה - הדרושים לביצוע בדיקות הפוליגרף. הכשרת המשתתפים בתורת התשאול והתחקור, המהווים בסיס לפעילותו של בודק הפוליגרף.

למי מיועד הקורס
לבעלי השכלה גבוהה ואקדמית, וכן לבעלי ניסיון של 7 שנים במערכות מודיעין, חקירות וביטחון ממלכתיים ופרטיים, וכאלה המתעתדים לפעול כעצמאיים במשק הכלכלי והאזרחי על כל ענפיו.

תנאי קבלה
השכלה גבוהה ואקדמית או בעלי ניסיון וותק למעלה מ-7 שנים במערכות ביטחון, מודיעין וחקירות ממלכתיות ואזרחיות
ללא עבר פלילי

 

 עמידה בפני ועדת קבלה

נושאי הלימוד
• היסטוריה
• אתיקה
• מעמד משפטי
• פיזיולוגיה
• פסיכולוגיה - מחקרי תוקף
• תשאול - הפקת מידע, אבחון מידע
• הכנות לבדיקה
• שיחה מקדימה
• ניסוח שאלות
• הכרת המכשור הקונבנציונלי והממוחשב
• בדיקת פוליגרף
• פענוח
• צינון
• ניסוח דוחות
• פרקטיקום
• סיכום
 

קורס בודקי פוליגרף קורס בודקי פוליגרף

משך הלימודים
תוכנית הלימודים תהיה במתכונת התוכנית המאושרת על ידי ה-APA (האיגוד האמריקאי לפוליגרף).
תוכנית חד-שנתית בהיקף של 410 שעות אקדמיות, במשך כ-82 שבועות.
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע במשך כ-5 שעות אקדמיות.

תעודה
תעודת גמר מהמכללה תינתן לכל העומדים בדרישת הקורס ולאחר ביצוע עבודת גמר אקדמית.
תעודת חבר איגוד בודקי הפוליגרף תינתן לאחר הגשת מועמדות תוך כדי הקורס, ועמידה במבחן הקבלה לאיגוד.

קורס בודקי פוליגרף